[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

ΕΛΚΕ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΘΕΜΑ: ΕΛΚΕ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ: ΕΛΚΕ Π.Κ.

 


Ο ΕΛΚΕ ενημερώνει τα Τμήματα και τις Μονάδες του Ιδρύματος, καθώς και τους Επιστημονικά Υπεύθυνους και τους συνεργάτες των έργων που διαχειρίζεται, ότι η προσαρμογή στις διατάξεις του Ν.4485/2017 όσον αφορά τις μετακινήσεις στο πλαίσιο έργων απαιτεί την τήρηση της ακόλουθης διαδικασίας ΠΡΙΝ από την πραγματοποίηση ΚΑΘΕ μετακίνησης:

Ένταξη του μετακινούμενου στην ομάδα έργου
Η ομάδα έργου εγκρίνεται από την Επιτροπή Ερευνών, ανεξάρτητα από τη συμβατική σχέση απασχόλησης των μελών της. Για την έγκριση της αρχικής ομάδας έργου ή των επικαιροποιήσεων αυτής, ο Ε.Υ. καταθέτει το σχετικό έντυπο ΠΡΙΝ την πραγματοποίηση οποιασδήποτε μετακίνησης. Στο έντυπο της ομάδας έργου καταγράφονται ΚΑΙ οι προσκεκλημένοι ομιλητές-ερευνητές.
Έκδοση άδειας αρμοδίου οργάνου ή προϊσταμένου
1. Για τα μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης (εξαιρούνται οι ευρισκόμενοι σε εκπαιδευτική άδεια) αρμόδιο όργανο είναι ο/η Πρόεδρος του ακαδημαϊκού Τμήματος στο οποίο υπάγονται. Για το προσωπικό του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης αρμόδιο όργανο είναι ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, ενώ για το προσωπικό του Κέντρου Υποδομών Υπηρεσιών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών αρμόδιο όργανο είναι ο Διευθυντής του Κέντρου. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτημα στο Τμήμα που ανήκουν, το οποίο και εκδίδει τη σχετική άδεια/έγκριση μετακίνησης, υπογεγραμμένη από τον/την Πρόεδρο ΠΡΙΝ την πραγματοποίηση της μετακίνησης. Το αίτημα και η άδεια πρέπει να αναφέρουν το έργο στο πλαίσιο του οποίου θα πραγματοποιηθεί η μετακίνηση.
2. Για τα μέλη του Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Κρήτης, η άδεια εκδίδεται από τον προϊστάμενο της διοικητικής μονάδας στην οποία υπάγονται. Σημειώνεται ότι η άδεια του προϊσταμένου είναι επαρκής για την κανονικότητα της δαπάνης όσον αφορά τον ΕΛΚΕ, αλλά δεν εξασφαλίζει τη νομιμότητα της απουσίας από το Ίδρυμα, για την οποία οφείλει να μεριμνά ο μετακινούμενος.
3. Για τα μέλη της ομάδας έργου που δεν ανήκουν στο προσωπικό του Πανεπιστημίου Κρήτης (συμπεριλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι με Συμβάσεις Εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.), ο Ε.Υ υπέχει θέση προϊσταμένου και εκδίδει την απαραίτητη άδεια. Σημειώνεται ότι η άδεια του Ε.Υ. είναι επαρκής για την κανονικότητα της δαπάνης όσον αφορά τον ΕΛΚΕ, αλλά δεν εξασφαλίζει τη νομιμότητα της απουσίας του μετακινούμενου από την θέση την οποία ενδεχομένως κατέχει στον δημόσιο τομέα και για την οποία οφείλει να μεριμνά ο ίδιος.
Έκδοση απόφασης μετακίνησης (μόνο σε έργα που υπάγονται στο Ν.4336/2015)
Ο Ε.Υ. υποβάλλει στον ΕΛΚΕ αίτηση έκδοσης απόφασης μετακίνησης σε εύλογο χρόνο πριν την προγραμματισμένη μετακίνηση, επισυνάπτοντας την περιγραφόμενη ως άνω στο πεδίο Α2 άδεια. Προκειμένου για προσωπικό του Πανεπιστημίου Κρήτης, η αίτηση φέρει την κατά νόμο βεβαίωση του Προέδρου, Προϊσταμένου ή άλλου αρμοδίου οργάνου για τον έλεγχο του ανώτατου ετήσιου ορίου ημερών εκτός έδρας.

Το σύνολο των νέων εντύπων για τις μετακινήσεις έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ στη νέα κατηγορία αιτήσεων/εντύπων "Μετακινήσεις". Μπορείτε να τα δείτε εδώ.

Για τις μετακινήσεις που πραγματοποιήθηκαν από την δημοσίευση του Ν.4485 στις 4.8.2017, ο ΕΛΚΕ θα επικοινωνήσει με τους Επιστημονικά Υπεύθυνους προκειμένου να συμπληρωθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών για την αναπόφευκτη περίοδο προσαρμογής.Σε ευχαριστώ πολύ,
 

Σμαργιανάκη Κωνσταντίνα
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Κρήτης
Τηλ. επικοινωνίας 28310 77986ΛΙΣΤΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ.