[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Επείγουσα Ανακοίνωση ΕΛΚΕ - Ετήσιοι Προϋπολογισμοί ΈργωνΘΕΜΑ:  Επείγουσα Ανακοίνωση ΕΛΚΕ - Ετήσιοι Προϋπολογισμοί Έργων

ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ: ΕΛΚΕ Π.Κ.

 

Δείτε τα συνημμένα αρχεία που βρίσκονται στις παρακάτω υπερ-συνδέσεις :

http://news.uoc.gr/news/2017/01-12/Untitled.attachment.00297.pdf

 

http://news.uoc.gr/news/2017/01-12/Untitled.attachment.00300.xls

 


Κατάρτιση Αναλυτικού Ετήσιου Προϋπολογισμού στα έργα που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε

Το νέο θεσμικό πλαίσιο σύστασης και λειτουργίας των Ε.Λ.Κ.Ε. καθορίστηκε με το Ν.4485/2017 (άρθρα 50-68 και άρθρο 87 με τις τελικές μεταβατικές διατάξεις). Ως προς τους προϋπολογισμούς των έργων που διαχειρίζονται οι Ε.Λ.Κ.Ε., οι σχετικές διατάξεις του Ν.4485/2017 προβλέπουν τα ακόλουθα:

1. Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης εγκρίνει την ένταξη του προϋπολογισμού κάθε επιμέρους έργου στον συνολικό ετήσιο οικονομικό προϋπολογισμό του Ε.Λ.Κ.Ε., καθώς επίσης και την τροποποίηση των προϋπολογισμών των επιμέρους έργων (παρ. 1ε του άρθρου 54). Επίσης, η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης εισηγείται στη Σύγκλητο του οικείου Ιδρύματος τον ετήσιο συνολικό οικονομικό προϋπολογισμό του Ε.Λ.Κ.Ε., που περιλαμβάνει τους επιμέρους προϋπολογισμούς όλων των υλοποιούμενων έργων, καθώς επίσης και εγκρίνει τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις (παρ. 1στ του άρθρου 54). Τέλος, η Σύγκλητος εγκρίνει τον οικονομικό προϋπολογισμό και απολογισμό του Ε.Λ.Κ.Ε. (παρ. 4β του άρθρου 52).

2. Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης καταρτίζει και υποβάλει στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του ΥΠΠΕΘ σχέδιο προϋπολογισμού του επόμενου έτους μέχρι την 31/7 εκάστου έτους, ενώ ο αναλυτικός προϋπολογισμός καταρτίζεται, εγκρίνεται και υποβάλλεται προς έγκριση στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έως τις 31/12 του προηγούμενου έτους από το έτος που αναφέρεται ο προϋπολογισμός (παρ. 1 του άρθρου 61).

3. Ο αναλυτικός προϋπολογισμός του Ε.Λ.Κ.Ε. αποτελεί την αναλυτική πρόβλεψη των εσόδων και εξόδων για το επόμενο οικονομικό έτος όλων των επιμέρους έργων που πρόκειται να διαχειριστεί ο Ε.Λ.Κ.Ε. κατά το επόμενο έτος (παρ. 9 του άρθρου 60). Επισημαίνεται ότι ο αρχικός ετήσιος συνολικός προϋπολογισμός του Ε.Λ.Κ.Ε. δύναται να αναμορφώνεται με σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς, ανάλογα με τις εγκρίσεις αναμορφώσεων των επιμέρους προϋπολογισμών των υλοποιούμενων έργων ή την ένταξη νέων έργων στη διαχείριση του Ε.Λ.Κ.Ε. Οι αναμορφώσεις αποστέλλονται προς ενημέρωση στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

4. Τα έσοδα και τα έξοδα του προϋπολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε. λογίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπουν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) (παρ. 11 του άρθρου 60). Ο αναλυτικός προϋπολογισμός των εξόδων θα πρέπει να γίνει με την αξιοποίηση των κατηγοριών δαπανών του ΕΓΛΣ σε δευτεροβάθμιο επίπεδο.

5. ΚΑΜΙΑ δαπάνη έργου δεν δύναται να πραγματοποιηθεί μετά την 1/1/2018, εάν δεν έχει προηγηθεί η ένταξη του ΕΤΗΣΙΟΥ προϋπολογισμού του έργου στον συνολικό ετήσιο προϋπολογισμό του Ε.Λ.Κ.Ε.

Όσον αφορά τον συνολικό προϋπολογισμό των έργων, τα έντυπα του ΕΛΚΕ «1 - έγκριση προϋπολογισμού» και «2 - τροποποίηση προϋπολογισμού» θα αναμορφωθούν κατάλληλα και θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση.

Η ενέργεια που απαιτείται να γίνει ΑΜΕΣΑ (το αργότερο έως τις 8.12.2017) είναι η κατάθεση από τους Επιστημονικά Υπευθύνους του νέου εντύπου «2α Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου», το οποίο είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. και θα βρείτε και συνημμένα.

Οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι των έργων μπορούν να απευθύνονται στη Μονάδα του Ε.Λ.Κ.Ε. για πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινήσεις ως προς τη διαδικασία σύνταξής του.

Δύο καταρχήν διευκρινίσεις είναι οι ακόλουθες:
1. Ο προϋπολογισμός του 2018 καλύπτει τις δαπάνες που προβλέπεται να εξοφληθούν το 2018, δηλαδή περιλαμβάνει και ανεξόφλητες δεσμεύσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους.
2. Είναι προφανές ότι το άθροισμα α) του προϋπολογισμού του 2018 και β) των πληρωμών μέχρι 31.12.2017, δεν μπορεί να υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου.

Η παρούσα ανακοίνωση επισυνάπτεται και υπάρχει αναρτημένη στο site του ΕΛΚΕ εδώ.

 ΛΙΣΤΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ.