[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Mathesis - Μαθήματα που ξεκινούν τον Φεβρουάριο.mathesis.cup.gr

ΙΣΤ3.4 Παγκόσμια Ιστορία 4: Ο άνθρωπος απέναντι στον εαυτό του - Μέρος Β΄ (Νέο)

Στον τέταρτο και τελευταίο κύκλο της Παγκόσμιας Ιστορίας προσεγγίζουμε τα γεγονότα του 20ου αιώνα. Ενός αιώνα που σημαδεύτηκε από δύο αιματηρότατους Παγκοσμίους Πολέμους, από την άνοδο και πτώση ολοκληρωτικών καθεστώτων, από επιτυχείς ή ανεπιτυχείς εξεγέρσεις και επαναστάσεις, από τον Ψυχρό Πόλεμο αλλά και από την εκτίναξη των εφευρέσεων και της τεχνολογίας με την εμφάνιση της πιο πρόσφατης Επανάστασης του ανθρώπου, της Ηλεκτρονικής Επανάστασης. Στη διάρκεια του αιώνα αυτού η ηγεμονία του κόσμου πέρασε από την Αγγλία στις ΗΠΑ, με την Κίνα να βρίσκει βηματισμό εκτίναξης στο παγκόσμιο στερέωμα στα μέσα της δεκαετίας του 1980, ούτως ώστε να απειλεί την κυριαρχία της τελευταίας. Για να κατανοήσουμε όμως τη διαδρομή υπεροχής της Δύσης, πιάνουμε πρώτα το νήμα εξέλιξης της Δυτικής Ευρώπης μετά τον Μεσαίωνα και τα βήματα που αυτή κατέκτησε σταδιακά μέσω της εμπορικής της αναδιοργάνωσης, της Αναγέννησης, της Θρησκευτικής Μεταρρύθμισης, του Διαφωτισμού, του Εθνισμού, του Φιλελευθερισμού και του Κομμουνισμού -για πολλά από τα οποία, καίρια σημεία έχουν ήδη θιγεί στους τρεις προηγούμενους κύκλους του μαθήματος. Πρόκειται για κρίσιμες και σημαντικές στιγμές της ζωής του ανθρώπου. Ένα πικρό αλλά και μεγαλειώδες έπος του.
Διδάσκουσα: Μαρία Ευθυμίου, Παν/μιο Αθηνών
Έναρξη: 12 Φεβρουαρίου 2018
Εγγραφείτε Τώρα

ΓΛΩ1 Τι είναι γλώσσα; Από τη νόηση στη φωνή (Νέο)

Το μάθημα αυτό αποτελεί μια συστηματική εισαγωγή στις γλωσσικές σπουδές. Σκοπός του είναι η γνωριμία με τη Γλωσσολογία μέσα από βασικές ερωτήσεις σχετικά με τη γλώσσα όπως «τι είναι γλώσσα;», «ποια είναι η σχέση της γλώσσας με τον πολιτισμό αλλά και με τη σκέψη;», «είναι ανθρώπινο προνόμιο η γλώσσα;», «από τι είναι φτιαγμένη και πώς λειτουργεί η γλώσσα;». Επίσης, το μάθημα καταπιάνεται με το γιατί υπάρχουν διαφορετικές γλώσσες, ως προς τι διαφέρουν μεταξύ τους αλλά και με τα κοινά μεταξύ τους στοιχεία. Τέλος, το μάθημα εξετάζει τι είναι Γλωσσολογία και προσφέρει μια ξενάγηση με παραδείγματα στην ανάλυση της δομής και της λειτουργίας της γλώσσας.
Διδάσκων: Φοίβος Παναγιωτίδης, Παν/μιο Κύπρου
Έναρξη: 12 Φεβρουαρίου 2018
Εγγραφείτε Τώρα

ΦΥΣ2.1 Εισαγωγή στη Σχετικότητα και την Κοσμολογία (E)

Η Σχετικότητα είναι παντού γύρω μας. Η Σχετικιστική Μηχανική δεν είναι κεφάλαιο της φυσικής για ειδικούς, αλλά βασική γνώση απαραίτητη για την πλήρη κατανόηση της καθημερινής μας εμπειρίας. Θα μάθουμε οτι δεν είναι τυχαία η διασημότητα της σχέσης E=mc2, αφού για παράδειγμα χωρίς αυτήν είναι ακατανόητες όλες οι διεργασίες που εμπεριέχουν μεταβολές στο είδος ή/και στο πλήθος των σωματιδίων. Θα απαντηθούν ερωτήματα όπως: πώς είναι δυνατόν μια χούφτα ραδιενεργό υλικό να είναι αρκετό να βράσει χιλιάδες τόνους νερό, ή ακόμα πώς ενώ η ταχύτητά μας δεν μπορεί να ξεπεράσει αυτή του φωτός, μπορούμε να ταξιδέψουμε μέχρι τα πέρατα του Σύμπαντος δισεκατομμύρια έτη φωτός μακριά;
Διδάσκων: Θεόδωρος Τομαράς, Παν/μιο Κρήτης
Έναρξη: 5 Φεβρουαρίου 2018
Εγγραφείτε Τώρα

ΦΥΣ3.x Εφαρμοσμένη Κβαντομηχανική 1, 2 και 3: Άτομα, Μόρια και Στερεά (Ε)

Όπως είναι ήδη σαφές από τον τίτλο του, τούτο εδώ είναι ένα μάθημα κβαντομηχανικής προσανατολισμένο όμως εξαρχής όχι τόσο στον μαθηματικό φορμαλισμό της και την ανάπτυξη της θεωρίας καθ' εαυτήν, αλλά στον πραγματικό κόσμο που η θεωρία καλείται να εξηγήσει. Στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει καταλάβει την κβαντομηχανική θεωρία του περιοδικού συστήματος και του χημικού δεσμού καθώς και τις βασικές αρχές των ημιαγωγών και του φωτός λέιζερ που αποτελούν τη βάση όλης της σύγχρονης τεχνολογίας.
Διδάσκων: Στέφανος Τραχανάς, ΙΤΕ-Παν/μιο Κρήτης
5 Φεβρουαρίου 2018
Εγγραφείτε Τώρα

ΦΥΣ4.1 Κλασική Μηχανική 1 (Ε)

Το μάθημα αυτό είναι μια περιήγηση στην Νευτώνεια Μηχανική, τον τρόπο με τον οποίο περιγράφουμε την κίνηση των σωμάτων στην κλασική Φυσική, τους κανόνες που διέπουν τον κόσμο όπως τον αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις μας: Γιατί πέφτει ένα μήλο, πώς κινούνται οι πλανήτες, πώς γυρίζει μια σβούρα, με ποιά φορά περιστρέφονται οι κυκλώνες στην ατμόσφαιρα, πώς θα εξελιχθεί η σύγκρουση ενός μικρού αυτοκινήτου με ένα τεράστιο φορτηγό;
Διδάσκων: Κώστας Τάσσης, Παν/μιο Κρήτης
Έναρξη: 5 Φεβρουαρίου 2018
Εγγραφείτε Τώρα


Με τη δική σας υποστήριξη συνεχίζουμε
Τα μαθήματα του Mathesis προσφέρονται δωρεάν και έτσι θα συνεχίσουν. Μπορείτε να τα παρακολουθήσετε μέχρι τέλους και να συμμετέχετε στα εβδομαδιαία τεστ και την τελική εξέταση. Στα περισσότερα μαθήματα θα σας ζητείται όμως ένα μικρό αντίτιμο –της τάξης των 15€– για την έκδοση της βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης, εφόσον βέβαια την δικαιούστε έχοντας εξασφαλίσει την απαιτούμενη ελάχιστη επίδοση του 50%. Από την πλευρά μας θεωρούμε αυτό το μικρό αντίτιμο ως την αναγκαία συμβολή σας για τη συνέχιση της λειτουργίας ενός θεσμού που υπηρετεί δημόσιους σκοπούς χωρίς να δέχεται ούτε ένα ευρώ –άμεσης ή έμμεσης– κρατικής ενίσχυσης. Βασίζεται μόνο σε δωρητική στήριξη και εθελοντική εργασία. Ενός θεσμού της κοινωνίας των πολιτών που κυρίως σ’ αυτούς απευθύνεται και τη δική τους εμπιστοσύνη επιδιώκει να κερδίσει και να διατηρήσει. Αν θεωρείτε ότι τα μαθήματα του Mathesis σάς είναι επιθυμητά και χρήσιμα, έχετε τώρα τη δυνατότητα να συμβάλλετε για τη συνέχιση και επέκτασή τους σε ακόμα πιο ενδιαφέροντα αντικείμενα.
Δείτε όλα τα μαθήματα

Facebook
Twitter
LinkedIn
Google Plus

© 2017 Mathesis.


Ταχυδρομική διεύθυνση:
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης - ITE, Νικ. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών T.K.70013, Ηράκλειο Κρήτης

Η πολιτική μας είναι να μην γινόμαστε ενοχλητικοί, παρ'όλα αυτά αν θέλετε να διαγραφείτε από τις λίστες μας παρακαλώ πατήστε εδώ ή απαντήστε σε αυτό το email με θέμα UNSUBSCRIBE ή ΔΙΑΓΡΑΦΗ.
If you wish not to receive further email from mathesis@xxxxxx unsubscribe now.


ΛΙΣΤΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ.