[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Έναρξη νέων μαθημάτων και πασχαλινές ευχές.mathesis.cup.gr

Καλό Πάσχα

Από το βιβλίο του John Donat, Κρήτη 1960, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 1999
"[...] ένα τοπίο δεν είναι, όπως το αντιλαμβάνονται μερικοί, κάποιο απλώς σύνολο γης, φυτών και υδάτων. Είναι η προβολή της ψυχής ενός λαού επάνω στην ύλη"
(Οδυσσέας Ελύτης, Τα δημόσια και τα ιδιωτικά, Ίκαρος 1997)

ΦΥΣ2.2 Στοιχειώδη Σωμάτια και Θεμελιώδεις Δυνάμεις (Νέο)

Πιστεύουμε δεν είναι υπερβολή ο ισχυρισμός ότι η Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων είναι ο ακριβέστερος τομέας της Σύγχρονης Φυσικής. Το Καθιερωμένο Πρότυπο της Σωματιδιακής Φυσικής είναι μια θεωρία που περιγράφει με ενοποιημένο τρόπο τα στοιχειώδη σωμάτια και τις αλληλεπιδράσεις τους. Πρόκειται αναμφισβήτητα για ένα από τα κορυφαία επιτεύγματα της επιστήμης διαχρονικά. Αρκεί να αναφέρουμε ότι όλα τα πειράματα που λαμβάνουν χώρα σήμερα στα εργαστήρια φυσικής στοιχειωδών σωματιδίων σε όλο τον κόσμο, επαληθεύουν καθημερινά και με εντυπωσιακή ακρίβεια όλες τις προβλέψεις της θεωρίας. Ό,τι έχει υπολογιστεί πειστικά στα πλαίσια της θεωρίας αυτής επιβεβαιώνεται και πειραματικά με εντυπωσιακή ακρίβεια. Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι ακριβώς η μελέτη του Καθιερωμένου Προτύπου της Σωματιδιακής Φυσικής. Συγκεκριμένα, θα εξηγήσουμε ποιοι ξέρουμε σήμερα ότι είναι οι θεμελιώδεις δομικοί λίθοι της ύλης και ποιοι είναι οι νόμοι που διέπουν τις αλληλεπιδράσεις τους. Επίσης, θα παρουσιάσουμε σημαντικά στοιχεία της μεθοδολογίας τόσο στη θεωρητική όσο και στην πειραματική έρευνα του μικροκόσμου. Τέλος, θα αναφερθούμε με κάποια λεπτομέρεια σε συγκεκριμένες ιδιοφυείς θεωρητικές ιδέες και εντυπωσιακά πειράματα σταθμούς, με σκοπό αφ’ ενός να καταδείξουμε πώς με τη συνέργεια θεωρίας και πειράματος οδηγηθήκαμε στη σημερινή γνώση, και αφ’ ετέρου να σας μεταφέρουμε έστω και λίγο από το μεγαλείο της ανακάλυψης στη σύγχρονη ιστορία της Φυσικής.
Διδάσκων: Θεόδωρος Τομαράς, Παν/μιο Κρήτης
Έναρξη: Δευτέρα 16 Απριλίου 2018
Εγγραφείτε Τώρα

HY1.2 Προχωρημένος προγραμματισμός με Python (Νέο)

Το "Προχωρημένος προγραμματισμός με Python" είναι ένα διαδικτυακό μάθημα, συνέχεια του εισαγωγικού μαθήματος "Εισαγωγή στην Python" του Mathesis. Απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό που ενδιαφέρεται να εμβαθύνει τις γνώσεις του στον προγραμματισμό με τη γλώσσα Python, μια γλώσσα που έχει ευρεία χρήση στις μέρες μας. Τα θέματα που καλύπτονται στο μάθημα, αφορούν τον προγραμματισμό με αντικείμενα, τη μόνιμη αποθήκευση δεδομένων, τον προγραμματισμό γραφικών διεπαφών και τεχνικές ανάπτυξης παιχνιδιών. Το μάθημα, διάρκειας 6 εβδομάδων, απαιτεί 60 ώρες μελέτης συνολικά —10 ώρες την εβδομάδα— και περιλαμβάνει πολλά παραδείγματα ανάπτυξης σύνθετων εφαρμογών, όπως παιχνίδια. Είναι κατάλληλο για ανθρώπους που έχουν ήδη κάποιες γνώσεις προγραμματισμού στην Python ή άλλη γλώσσα και ενδιαφέρονται να αναπτύξουν πιο απαιτητικές εφαρμογές με την Python, στη δουλειά τους ή στον ελεύθερο χρόνο τους.
Διδάσκων: Νίκος Αβούρης, Πανεπιστήμιο Πατρών
Έναρξη: Δευτέρα 23 Απριλίου 2018
Εγγραφείτε Τώρα

ΦΛΣ3 Πλάτων (Νέο)

Μια γενική εισαγωγή στη φιλοσοφία του Πλάτωνα. Θα εξεταστούν: Οι σχέσεις του Πλάτωνα με την εποχή και το περιβάλλον του. Η διαμόρφωση της φιλοσοφίας του. Ο τρόπος γραφής και τα έργα του. Η επίδραση της πολιτικής. Η σύλληψη των Ιδεών και η σχέση τους με τα αισθητά. Οι δρόμοι της φιλοσοφίας. Η εξέλιξη της πλατωνικής φιλοσοφίας και η κριτική της διάσταση.
Διδάσκων: Βασίλης Κάλφας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Έναρξη: Δευτέρα 23 Απριλίου 2018
Εγγραφείτε Τώρα

ΙΣΤ2.1 Η μακρά ελληνιστική εποχή: Ο ελληνικός κόσμος από τον Αλέξανδρο στον Αδριανό (E)

Στο μάθημα εξετάζονται τα πολιτικά και στρατιωτικά γεγονότα που δημιούργησαν τον ελληνιστικό κόσμο και οδήγησαν στην οργάνωση των ελληνιστικών βασιλείων. Παρουσιάζονται οι ατέρμονες πόλεμοι των κρατών, ο τρόπος που αντιμετωπίζουν μια εισβολή Γαλατών και το πώς βασίλεια και ομοσπονδίες προκαλούν ρωμαϊκές επεμβάσεις μέχρι την οριστική κατάκτηση της Ελλάδας. Παράλληλα με την περιληπτική αφήγηση των βασικών σταθμών της ιστορικής πορείας των ελληνιστικών κρατών ως την κατάλυση της ανεξαρτησίας τους και την ένταξή τους στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία, θα εξεταστούν βασικά στοιχεία των πολιτικών θεσμών, της κοινωνίας, του πολιτισμού και της θρησκείας, όπως η τεράστια διάδοση πόλεων και η παράλληλη υποχώρηση των δημοκρατικών πολιτευμάτων, η άνοδος μιας τάξης «πρώτων» και «αρίστων» ανδρών που εκμεταλλευόμενοι τον πλούτο και τις ευεργεσίες τους μονοπωλούν την εξουσία, οι βασικές κοινωνικές συγκρούσεις και οι αλλαγές στη θέση των δούλων και των γυναικών, η αναζήτηση προσωπικής επαφής με το θείο και η διάδοση νέων θρησκειών. Στην περίοδο που εξετάζει το μάθημα αυτό, η ελληνική γλώσσα γίνεται και παραμένει γλώσσα επικοινωνίας και ο ελληνικός πολιτισμός, σε σύζευξη με τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία, μετασχηματίζεται σταδιακά σε έναν οικουμενικό πολιτισμό. Η περίοδος αυτή είναι όμως και μια περίοδος πρώιμης παγκοσμιοποίησης. Πολλά φαινόμενα, όπως η δημιουργία μεγάλων αστικών κέντρων, ο κοσμοπολιτισμός, η τεχνολογική ανάπτυξη, η πολυπολιτισμικότητα, η ηγεμονία μεγάλων δυνάμεων, η υπονόμευση δημοκρατικών θεσμών, η θεατρική συμπεριφορά πολιτικών προσώπων, η μετανάστευση και η θρησκευτική αναζήτηση, δίνουν ερεθίσματα για σύγχρονο προβληματισμό.
Διδάσκων: Άγγελος Χανιώτης, Institute for Advanced Study / Princeton
Έναρξη: Δευτέρα 23 Απριλίου 2018
Εγγραφείτε Τώρα


Με τη δική σας υποστήριξη συνεχίζουμε
Τα μαθήματα του Mathesis προσφέρονται δωρεάν και έτσι θα συνεχίσουν. Μπορείτε να τα παρακολουθήσετε μέχρι τέλους και να συμμετέχετε στα εβδομαδιαία τεστ και την τελική εξέταση. Στα περισσότερα μαθήματα θα σας ζητείται όμως ένα μικρό αντίτιμο –της τάξης των 15€– για την έκδοση της βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης, εφόσον βέβαια την δικαιούστε έχοντας εξασφαλίσει την απαιτούμενη ελάχιστη επίδοση του 50%. Για τους ανέργους η βεβαίωση χορηγείται δωρεάν. Από την πλευρά μας θεωρούμε αυτό το μικρό αντίτιμο ως την αναγκαία συμβολή σας για τη συνέχιση της λειτουργίας ενός θεσμού που υπηρετεί δημόσιους σκοπούς χωρίς να δέχεται ούτε ένα ευρώ –άμεσης ή έμμεσης– κρατικής ενίσχυσης. Βασίζεται μόνο σε δωρητική στήριξη και εθελοντική εργασία. Ενός θεσμού της κοινωνίας των πολιτών που κυρίως σ’ αυτούς απευθύνεται και τη δική τους εμπιστοσύνη επιδιώκει να κερδίσει και να διατηρήσει. Αν θεωρείτε ότι τα μαθήματα του Mathesis σάς είναι επιθυμητά και χρήσιμα, έχετε τώρα τη δυνατότητα να συμβάλλετε για τη συνέχιση και επέκτασή τους σε ακόμα πιο ενδιαφέροντα αντικείμενα.
Δείτε όλα τα μαθήματα

Facebook
Twitter
LinkedIn
Google Plus

© 2015-2018 Mathesis.


Ταχυδρομική διεύθυνση:
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης - ITE, Νικ. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών T.K.70013, Ηράκλειο Κρήτης

Η πολιτική μας είναι να μην γινόμαστε ενοχλητικοί, παρ'όλα αυτά αν θέλετε να διαγραφείτε από τις λίστες μας παρακαλώ πατήστε εδώ ή απαντήστε σε αυτό το email με θέμα UNSUBSCRIBE ή ΔΙΑΓΡΑΦΗ.
If you wish not to receive further email from mathesis@xxxxxx unsubscribe now.


ΛΙΣΤΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ.