[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Εξέταση ζητημάτων ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας κατά την αποδοχή διαχείρισης έργωνΘΕΜΑ: Εξέταση ζητημάτων ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας κατά την αποδοχή διαχείρισης έργων
ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ: Ε.Λ.Κ.Ε. Π.Κ.

 


Από 3.9.2018, η αποδοχή διαχείρισης έργων από την Επιτροπή Ερευνών έχει ως προϋπόθεση την συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν.4521/2018 (Κεφάλαιο Ε΄, άρθρα 21-27) που αφορούν "την παροχή, σε ηθικό και δεοντολογικό επίπεδο, εγγύησης αξιοπιστίας των ερευνητικών έργων". Για το σκοπό αυτό έχει συγκροτηθεί, με απόφαση του Πρύτανη με ΑΔΑ: ΩΚΥΨ469Β7Γ-ΩΛ1, η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι θα πρέπει πλέον να συνοδεύουν την αίτησή τους προς την Επιτροπή Ερευνών για την αποδοχή διαχείρισης έργου με ένα από τα παρακάτω:
1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599 με την οποία θα δηλώνουν ότι "το έργο με τίτλο .... του οποίου είμαι Επιστημονικά Υπεύθυνος δεν περιλαμβάνει έρευνα στον άνθρωπο, σε υλικό που προέρχεται από άνθρωπο, όπως γενετικό υλικό, κύτταρα, ιστοί και προσωπικά δεδομένα, σε ζώα ή στο περιβάλλον, φυσικό και πολιτιστικό".
ή
2. Απόσπασμα πρακτικών συνεδρίασης της Ε.Η.Δ.Ε., κατά την οποία εγκρίθηκε το ερευνητικό έργο.

Στην δεύτερη περίπτωση, θα πρέπει να αποστέλλονται στην Ε.Η.Δ.Ε. (ehde@xxxxxx) η αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά, που βρίσκονται στον εξής σύνδεσμο. Ο σύνδεσμος, καθώς και τα έντυπα που αυτός περιλαμβάνει, βρίσκονται σε διαδικασία αναμόρφωσης, προκειμένου να προσαρμοστούν στις διατάξεις του Ν.4521, στον νέο Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και στο νέο Κανονισμό Αρχών και Λειτουργίας της Ε.Η.Δ.Ε. Για διευκρινίσεις ως προς τη διαδικασία, οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι θα πρέπει να αποστέλουν τα ερωτήματά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ε.Η.Δ.Ε.

Στα έργα για τα οποία υποβλήθηκαν αιτήσεις αποδοχής διαχείρισης προς τη Συνεδρίαση 558/10.9.2018 της Επιτροπής Ερευνών, θα πρέπει επίσης να τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία. Στη Συν.558 η Επιτροπή Ερευνών αποδέχθηκε τη διαχείρισή τους και απέδωσε σε αυτά Κωδικό Αριθμό (Κ.Α.), χωρίς όμως να εγκρίνει τον προϋπολογισμό τους. Η έγκριση του προϋπολογισμού, η οποία είναι απαραίτητη για την έναρξη υλοποίησης του έργου, θα εξεταστεί σε επόμενη συνεδρίαση, μετά την κατάθεση από τους Επιστημονικά Υπεύθυνους εναλλακτικά των εγγράφων "1. Υπεύθυνη Δήλωση" ή "2. Έγκριση Ε.Η.Δ.Ε.", όπως αναφέρονται παραπάνω.ΛΙΣΤΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ.