[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για την πλήρωση μιας (1) θέσης Προϊσταμένου Δ/νσης της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού με τετραετή θητείαΘΕΜΑ: Ανακοίνωση – Πρόσκληση για την πλήρωση μιας (1) θέσης Προϊσταμένου Δ/νσης της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού με τετραετή θητεία

ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ: Πρωτόκολλο Π.Κ. Ρέθυμνο [mailto:protokol-reth@xxxxxxxxxxxx]

 
Σας διαβιβάζουμε το με αριθμό πρωτοκόλλου 5300/10-09-2018  (ΑΔΑ: ΨΑΛΦΙΜΞ-74Ι) Προκήρυξη του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού με θέμα: «Ανακοίνωση – Πρόσκληση για την πλήρωση μιας (1) θέσης Προϊσταμένου Δ/νσης της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού με τετραετή θητεία» με την οποία προκηρύσσεται η πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου της Α΄ Διεύθυνσης Οικονομικής Τεκμηρίωσης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Τεκμηρίωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3959/2011 περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού (ΦΕΚ 93/τ.Α΄/20.04.2011), όπως ισχύει και του Π.Δ. 76/2012 ‘’Οργανισμός της Επιτροπής Ανταγωνισμού’’ (ΦΕΚ 132/τ.Α΄/14.2.2006), όπως ισχύει και παρακαλούμε όπως φροντίσετε για ενημέρωση των υπαλλήλων σας.

 

Για την προβολή του εγγράφου ακολουθήστε τον σύνδεσμο:

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%91%CE%9B%CE%A6%CE%99%CE%9C%CE%9E-74%CE%99?inline=true

 

Σύμφωνα με την ως άνω Προκήρυξη οι υποψήφιοι πρέπει, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον ημερήσιο τύπο  να υποβάλουν (αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή των υποψηφίων θεωρημένη από δημόσια αρχή) ή να ταχυδρομήσουν με απόδειξη (στην περίπτωση αυτή το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής), στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με ένα αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα που συντάσσεται με ευθύνη του υποψηφίου και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986.

 

Για περαιτέρω διευκρινίσεις επί του περιεχομένου του εγγράφου, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν απευθείας με τον φορέα έκδοσής του.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης

Διεύθυνση Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης

Τμήμα Δ’ Μητρώου

 ΛΙΣΤΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ.