[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή ΕπιτροπήΘΕΜΑ: Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ: Πρωτόκολλο Π.Κ. Ρέθυμνο [mailto:protokol-reth@xxxxxxxxxxxx]

 
Σας διαβιβάζουμε το με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/128/44644/04-12-2018 (ΑΔΑ: 6ΜΙΓ465ΧΘΨ-ΗΚΒ) έγγραφο του Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή» για ενημέρωση των υπαλλήλων σας.

 

Για την προβολή του εγγράφου ακολουθήστε τον σύνδεσμο:

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9C%CE%99%CE%93465%CE%A7%CE%98%CE%A8-%CE%97%CE%9A%CE%92?inline=true

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν εντός της ορισμένης από την ανακοίνωση προθεσμίας τις αιτήσεις τους και τα απαιτούμενα έγγραφα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε. admin@xxxxxxxxxxx μέχρι την αναγραφόμενη στην Προκήρυξη ημερομηνία. Επιπλέον, η παραπάνω υποβολή θα πρέπει να συνοδεύεται και με την εμπρόθεσμη διαβίβαση εγγράφου του Φορέα στον οποίο υπάγεται οργανικά ο ενδιαφερόμενος, προκειμένου να αποδεικνύεται ότι η Υπηρεσία του έχει λάβει γνώση της αίτησης και συμφωνεί με την προώθησή της.

 

Για περαιτέρω διευκρινίσεις επί του περιεχομένου του εγγράφου, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν απευθείας με τον φορέα έκδοσής του.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης

Διεύθυνση Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης

Τμήμα Δ’ Μητρώου

 ΛΙΣΤΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ.