[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύειΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει

ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ: Πρωτόκολλο Π.Κ. Ρέθυμνο [mailto:protokol-reth@xxxxxxxxxxxx]

 

 

Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η αριθμ. πρωτ. 24292/Γ1/15.02.2019 (ΑΔΑ: 68ΥΡ4653ΠΣ-Ω4Σ) «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει».

 

Για την προβολή της προκήρυξης ακολουθήστε τον σύνδεσμο:

https://diavgeia.gov.gr/doc/68%CE%A5%CE%A14653%CE%A0%CE%A3-%CE%A94%CE%A3?inline=true

 

Η προκήρυξη, όπως και υπόδειγμα αίτησης και βιογραφικού σημειώματος, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (www.minedu.gov.gr στη διαδρομή ΔΙΟΙΚΗΣΗ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ).

 

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο «Χ. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ» παρακαλείσθε:

α) Να αναρτηθεί αμελλητί η προκήρυξη στον δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ.

β) Να τοιχοκολληθεί αμελλητί η προκήρυξη στον πίνακα ανακοινώσεών σας, με αποδεικτικό τοιχοκόλλησης. Σε περίπτωση που ο φορέας σας έχει περιφερειακές υπηρεσίες, η προκήρυξη να τοιχοκολληθεί και σε κάθε περιφερειακό κατάστημα, με σχετικό αποδεικτικό.

γ) Να κοινοποιηθεί η προκήρυξη, με κάθε πρόσφορο τρόπο, σε όλους τους υπαλλήλους που ανήκουν οργανικά ή υπηρετούν στο φορέα σας, καθώς και στους φορείς που εποπτεύονται από την υπηρεσία σας, προκειμένου να λάβουν γνώση οι υπάλληλοι.

Οι υπηρεσίες του ΥΠΠΕΘ στις οποίες αποστέλλεται η παρούσα εγκύκλιος παρακαλούνται όπως ενεργήσουν σύμφωνα με τα ανωτέρω.

 

Επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας αρχίζει από 21 Φεβρουαρίου 2019 και λήγει 07 Μαρτίου 2019.

 

Η παρούσα εγκύκλιος αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΕΘ (www.minedu.gov.gr στη διαδρομή ΔΙΟΙΚΗΣΗ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ).

  

Για περαιτέρω διευκρινίσεις επί του περιεχομένου του εγγράφου, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν απευθείας με τον φορέα έκδοσής του.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης

Διεύθυνση Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης

Τμήμα Δ’ Μητρώου

 ΛΙΣΤΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ.