[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Προκήρυξη θέσεων Μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων Διδακτόρων_ Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών_ Πανεπιστήμιο Κρήτης_καταληκτική ημερομηνία 31/3/2024ΘΕΜΑ: Προκήρυξη θέσεων Μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων Διδακτόρων_ Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών_ Πανεπιστήμιο Κρήτης_καταληκτική ημερομηνία 31/3/2024

ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ: Gramateia Metaptyxiakou CSD pgram@xxxxxxxxxx

 

Παρακαλούμε δείτε το σχετικό αρχείο:

https://news.uoc.gr/news/2024/01-03/Προκήρυξη_θέσων_Μεταπτυχιακών_φοιτητών_και_υποψηφίων_Διδακτόρων_Μarch2024.pdf

 

 

 

<text follows in English>

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Προκήρυξη εισαγωγής πτυχιούχων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  και Διδακτορικών Σπουδών  στο Τμήμα  Eπιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης

 

Tο Tμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης προσκαλεί υποψηφίους για υποβολή αιτήσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Τμήμα, σε επίπεδο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Masters) και Διδακτορικές Σπουδές (PhD).

A. Υποβολή αιτήσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Τμήμα, σε επίπεδο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Masters)

Γίνονται δεκτές αιτήσεις από κατόχους πτυχίων και διπλωμάτων ή τελειόφοιτους συναφών με την Επιστήμη των Υπολογιστών τμημάτων από Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, ΑΤΕΙ) ή από αναγνωρισμένα ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής.

To Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην Επιστήμη και Μηχανική Υπολογιστών του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης στοχεύει στην επέκταση και ενίσχυση των γνώσεων και της κατανόησης στις περιοχές ειδίκευσης του προγράμματος, μέσω εξειδικευμένων μαθημάτων και μιας ετήσιας μεταπτυχιακής εργασίας.

Περιλαμβάνει τις παρακάτω δώδεκα θεματικές  περιοχές, κατανεμημένες σε τρεις ομάδες:

 Α. Υπολογιστικές υποδομές (Computing Infrastructures)

A1.    Αρχιτεκτονική υπολογιστών και μικρο-ηλεκτρονική

A2.    Συστήματα υπολογιστών και παράλληλα υπολογιστικά συστήματα υψηλών επιδόσεων

A3.    Ασφάλεια υπολογιστών και κατανεμημένα συστήματα

A4.    Δίκτυα υπολογιστών, κινητοί υπολογισμοί, και τηλεπικοινωνίες

 

Β. Θεωρία, λογισμικό και δεδομένα (Theory, Software and Data)

B1.    Αλγοριθμική και ανάλυση συστημάτων

B2.    Βάσεις δεδομένων, διαχείριση πληροφορίας και γνώσης

B3.    Τεχνολογία λογισμικού και γλώσσες προγραμματισμού

B4.    Τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική μάθηση

 Γ. Εφαρμογές επιστήμης και μηχανικής υπολογιστών (Computer Science and Engineering Applications)

Γ1. Επεξεργασία και ανάλυση σημάτων

Γ2. Υπολογιστική όραση και ρομποτική

Γ3. Γραφική και αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή

Γ4. Βιοπληροφορική, ιατρική πληροφορική, και υπολογιστικές νευροεπιστήμες

 

Το Τμήμα έχει δύο περιόδους αποδοχής μεταπτυχιακών φοιτητών, μια κατά το φθινοπωρινό εξάμηνο για έναρξη των σπουδών το επόμενο εαρινό εξάμηνο και μια το εαρινό εξάμηνο για έναρξη των σπουδών το επόμενο φθινοπωρινό εξάμηνο. Οι αιτήσεις από όλους τους υποψηφίους πρέπει να υποβάλλονται στις προθεσμίες για την κάθε περίοδο, ως εξής:

 

Περίοδος αίτησης

Φθινοπωρινό εξάμηνο

Εαρινό εξάμηνο

Κατάθεση αίτησης

31 Οκτωβρίου

31 Μαρτίου

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

15 Δεκεμβρίου

31 Μαΐου

Έναρξη σπουδών

Επόμενο εαρινό εξάμηνο

Επόμενο φθινοπωρινό εξάμηνο

Υποβολή της ΑΙΤΗΣΗΣ και των δικαιολογητικών γίνεται MONO ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr στην οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να επεξεργαστούν την αίτησή τους, να επισυνάψουν (upload) τα δικαιολογητικά τους και να την υποβάλλουν οριστικά πριν τη λήξη της προθεσμίας.

 Επίσης μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβληθούν στο σύστημα και τα παρακάτω δικαιολογητικά: (Προσοχή τα αρχεία που θα υποβληθούν πρέπει να είναι αρχεία τύπου pdf μεγέθους έως 2ΜΒ και συνολικό μέγεθος αρχείων έως 20ΜΒ):

·         Κατάλογος μαθημάτων που έχει παρακολουθήσει ο υποψήφιος ( Αίτηση Μέρος 2 ΔΜΣ )

·         Έκθεση προσωπικών στόχων, εργασιακών ενδιαφερόντων και συσχέτιση με τον επιδιωκόμενο τίτλο ΜΔΕ ( Αίτηση Μέρος 3 ΔΜΣ )

·         Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας σπουδών

·         Επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων

·         Αντίγραφα τίτλων Αγγλικής γλώσσας ή άλλα πιστοποιητικά

·         Αντίγραφα εργασιών ή εκτενής περιγραφή τους

·         Βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου

·         Τουλάχιστον τρεις συστατικές επιστολές( Εντυπο Συστατικής επιστολής ΔΜΣ). Οι συστατικές επιστολές πρέπει να σταλούν απ' ευθείας από τον συντάκτη στην διεύθυνση: pgram@csd.uoc.gr. Οι συστατικές επιστολές είναι εμπιστευτικές και δεν γνωστοποιούνται από το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών στους υποψηφίους σε καμία περίπτωση, είτε πριν είτε μετά την ενδεχόμενη εισδοχή τους.

·         Οποιαδήποτε επικουρικά στοιχεία που κρίνουν οι υποψήφιοι ότι θα βοηθήσουν στην πληρέστερη αξιολόγηση της αίτησης τους.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 304 του ν. 4957/2022, η διαπίστωση της αναγνώρισης του ιδρύματος της αλλοδαπής και του χορηγούμενου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής γίνεται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης εφόσον τα ως άνω εντάσσονται στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (https://www.doatap.gr/anagnorish/katalogos-allodapon-idrymaton-pou-aponemoun-titlous-spoudon-stin-ellada/) στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής (https://www.doatap.gr/anagnorish/ethniko-mitroo-anagnorismenon-idrymaton-anotatis-ekpaidefsis-tis-allodapis/).

Για τη Φωτογραφία που περιλαμβάνεται στην αίτηση: Μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία τύπου: .png, .jpeg, μέγιστο μέγεθος: 2MB και διαστάσεις: 200px x 200px

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος https://www.csd.uoc.gr/index.jsp?content=moc&openmenu=demoAcc4&lang=gr

Μπορούν επίσης να απευθύνονται στη γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών:

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών
Πανεπιστημιούπολη Βουτών, Τ.Κ. 70013, Ηράκλειο, Κρήτη
Τηλ: +30 2810 393592
E-mail: pgram@xxxxxxxxxx

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Β. Υποβολή αιτήσεων για Διδακτορικές  Σπουδές (PhD)

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ) του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών απονέμει το Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ141/Τ.A’/21-7-2012). Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη δημιουργία επιστημόνων-ερευνητών, ικανών να συνεισφέρουν στην προώθηση της έρευνας, της τεχνολογίας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο πεδίο της Επιστήμης Υπολογιστών που περιλαμβάνει τις παρακάτω θεματικές περιοχές:

 Α. Υπολογιστικές υποδομές (Computing Infrastructures)

Α1. Αρχιτεκτονική υπολογιστών και μικρο-ηλεκτρονική

Α2. Συστήματα υπολογιστών και παράλληλα υπολογιστικά συστήματα υψηλών επιδόσεων

Α3. Ασφάλεια υπολογιστών και κατανεμημένα συστήματα

Α4. Δίκτυα υπολογιστών, κινητοί υπολογισμοί, και τηλεπικοινωνίες

 

Β. Θεωρία, λογισμικό και δεδομένα (Theory, Software and Data)

Β1.Αλγοριθμική και ανάλυση συστημάτων

Β2. Βάσεις δεδομένων, διαχείριση πληροφορίας και γνώσης

Β3. Τεχνολογία λογισμικού και γλώσσες προγραμματισμού

Β4. Τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική μάθηση

 Γ. Εφαρμογές επιστήμης και μηχανικής υπολογιστών (Computer Science and Engineering Applications)

Γ1. Επεξεργασία και ανάλυση σημάτων

Γ2. Υπολογιστική όραση και ρομποτική

Γ3. Γραφική και αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή

Γ4. Βιοπληροφορική, ιατρική πληροφορική, και υπολογιστικές νευροεπιστήμες

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος ΔΜΣ.

 Το Τμήμα έχει δύο περιόδους αποδοχής διδακτορικών φοιτητών, μια κατά το φθινοπωρινό εξάμηνο για έναρξη των σπουδών το επόμενο εαρινό εξάμηνο και μια το εαρινό εξάμηνο για έναρξη των σπουδών το επόμενο φθινοπωρινό εξάμηνο. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται στις προθεσμίες για την κάθε περίοδο, ως  εξής:

Περίοδος αίτησης

Φθινοπωρινό εξάμηνο

Εαρινό εξάμηνο

Κατάθεση αίτησης

31 Οκτωβρίου

31 Μαρτίου

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

15 Δεκεμβρίου

31 Μαΐου

Έναρξη σπουδών

Επόμενο εαρινό εξάμηνο

Επόμενο φθινοπωρινό εξάμηνο

Υποβολή της ΑΙΤΗΣΗΣ και των δικαιολογητικών γίνεται MONO ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr στην οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να επεξεργαστούν την αίτησή τους, να επισυνάψουν (upload) τα δικαιολογητικά τους και να την υποβάλλουν οριστικά πριν τη λήξη της προθεσμίας.

Επίσης μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβληθούν στο σύστημα και τα παρακάτω δικαιολογητικά: (Προσοχή τα αρχεία που θα υποβληθούν πρέπει να είναι αρχεία τύπου pdf μεγέθους έως 2ΜΒ και συνολικό μέγεθος αρχείων έως 20ΜΒ):

·         Κατάλογος μαθημάτων που έχει παρακολουθήσει ο υποψήφιος ( Αίτηση Μέρος 2 ΔΔ )

·          Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας σπουδών

·          Αντίγραφα τίτλων σπουδών

·         Αντίγραφα τίτλων Αγγλικής γλώσσας ή άλλα πιστοποιητικά

·         Αντίγραφα εργασιών ή εκτενής περιγραφή τους

·         Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου

·         Έκθεση ερευνητικών ενδιαφερόντων ως προσχέδιο διδακτορικής διατριβής (Εντυπο ΔΔ)

·         Τουλάχιστον τρεις συστατικές επιστολές (Εντυπο Συστατικής Επιστολής ΔΔ). Οι συστατικές επιστολές πρέπει να γράφονται σε ειδικό έντυπο, που συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση και να αποστέλλονται απ’ ευθείας από τους συντάκτες ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά στο Τμήμα. Οι συστατικές επιστολές είναι εμπιστευτικές και δεν γνωστοποιούνται από το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών στους υποψηφίους σε καμία περίπτωση, είτε πριν είτε μετά την ενδεχόμενη εισδοχή τους.

·         Οποιαδήποτε επικουρικά στοιχεία που κρίνουν οι υποψήφιοι ότι θα βοηθήσουν στην πληρέστερη αξιολόγηση της αίτησης τους.

H αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από τριμελή επιτροπή από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, ανά κατηγορία αιτήσεων που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος αφού λάβει υπόψη της τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των υποψηφίων, και καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη.

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 304 του ν. 4957/2022, η διαπίστωση της αναγνώρισης του ιδρύματος της αλλοδαπής και του χορηγούμενου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής γίνεται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης εφόσον τα ως άνω εντάσσονται στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (https://www.doatap.gr/anagnorish/katalogos-allodapon-idrymaton-pou-aponemoun-titlous-spoudon-stin-ellada/) στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής (https://www.doatap.gr/anagnorish/ethniko-mitroo-anagnorismenon-idrymaton-anotatis-ekpaidefsis-tis-allodapis/).

 Για τη Φωτογραφία που περιλαμβάνεται στην αίτηση: Μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία τύπου:  .png, .jpeg, μέγιστο μέγεθος: 2MB και διαστάσεις: 200px x 200px

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος : https://www.csd.uoc.gr/CSD/index.jsp?content=phd&openmenu=demoAcc4&lang=gr

Μπορούν επίσης να απευθύνονται στη γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών:

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών
Πανεπιστημιούπολη Βουτών, Τ.Κ. 70013, Ηράκλειο, Κρήτη
Τηλ: +30 2810 393592
E-mail: pgram@xxxxxxxxxx

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Applications for Graduate Studies (Masters)

Our two-year Masters’ program aims at enhancing knowledge and understanding in the aforementioned areas via specialized courses and a one-year thesis, also preparing students for enrollment to Ph.D. programs around the world.

The Computer Science Department closely collaborates with the Institute of Computer Science of FORTH, especially on issues related to research. Collectively, the two organizations have built and continue to sustain and grow an excellent, interdisciplinary environment for graduate education and research, attracting both the necessary talent and resources. We regularly participate in international graduate programs and other training and research activities, maintaining a broad range of international academic and industrial partners and collaborators. Graduate studies can be supported by scholarships from FORTH, the University, and other organizations.

The Programme is organized around the following thematic areas:

 A. Computing Infrastructures

(Α1) Computer architecture and microelectronics

(A2) Computer systems, parallel and high performance computing

(A3) Computer security and distributed systems

(A4) Computer networks, mobile computing, and telecommunications

 

B. Theory, Software and Data

(B1) Algorithms and systems analysis

(B2) Databases, information and knowledge management

(B3) Software engineering and programming languages

(B4) Artificial Intelligence and machine learning

 

C. Computer Science and Engineering Applications

(C1) Signal processing and analysis

(C2) Computer vision and robotics

(C3) Computer graphics and human-computer interaction

(C4) Βioinformatics, medical informatics, and computational neuroscience

Appilcations

Applications can be submitted in two cycles, one during the fall semester and one during the spring semester, with enrollment taking place in the next academic semester.

Application deadlines are:

 Cycle

Fall Semester

Spring Semester

Application deadline

October 31

March 31

Evaluation Results

December 15

May 31

Enrollment

Next (Spring) Semester

Next (Fall) Semester

Application Process

The application submission and the supporting documents is made ONLY electronically via the https://postgrad.cict.uoc.gr website in which the applicants will have to create a user account, process their application, upload their supporting documents and submit it definitively before the expiry of the deadline.

According to the Greek law 4957/2022, holders of academic degrees awarded by foreign Higher Education Institutions do not have to apply to National Academic Recognition Information Center (DOATAP) for the recognition of their degree, as a prerequisite to continue their studies at a higher level in a Greek Higher Education Institution. The University is responsible for the academic assessment of your degree/s.

For an application to be complete and to be considered for evaluation, applicants need to provide:

·         List of courses attended by the applicant (Application Part 2)

·         Statement of Purpose with respect to the title saught (Masters Application form Part 3)

·         Transcripts of study

·         Certified copies of degrees (if an application is accepted the applicant will be required to provide all original degrees and certificates before enrollment)

·         Copies of Certificates for the English Language

·         Copies or description of significant projects and reports

·         CV of the applicant

·         At least three reference letters (Masters Recommendation Letter Form ). Recommendation letters need to be sent directly by References to the Graduate Secretariat at admissions@xxxxxxxxxx. Recommendation letters are confidential and are not disclosed by the Department to applicants before or after the application procedure.

·         Other supplementary information that can support the application.

For the Photo included in the application: You can attach type files: .png, .jpeg, maximum size: 2MB and dimensions: 200px x 200px

For the scanned documents and files only pdf files can be uploaded.

For more information, https://www.csd.uoc.gr/CSD/index.jsp?custom=admissions&lang=en

Furthermore, for more information, please contact the Graduate Secretariat of the Department at: Graduate Office
Department of Computer Science
University of Crete
Voutes Campus, Heraklion, GR-70013, Greece
Tel: +302810393592
Email:
pgram@xxxxxxxxxx

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Applications for Ph.D. Studies

Our Ph.D. program offers excellent opportunities to individuals to grow as researchers, scientists, and engineers and achieve leading roles in their field.

The Computer Science Department closely collaborates with the Institute of Computer Science of FORTH, especially on issues related to research. Collectively, the two organizations have built and continue to sustain and grow an excellent, interdisciplinary environment for graduate education and research, attracting both the necessary talent and resources. We regularly participate in international graduate programs and other training and research activities, maintaining a broad range of international academic and industrial partners and collaborators. Graduate studies can be supported by scholarships from FORTH, the University, and other organizations.

The Programme is organized around the following thematic areas:

A. Computing Infrastructures

(Α1) Computer architecture and microelectronics

(A2) Computer systems, parallel and high performance computing

(A3) Computer security and distributed systems

(A4) Computer networks, mobile computing, and telecommunications

 

B. Theory, Software and Data

(B1) Algorithms and systems analysis

(B2) Databases, information and knowledge management

(B3) Software engineering and programming languages

(B4) Artificial Intelligence and machine learning

 

C. Computer Science and Engineering Applications

(C1) Signal processing and analysis

(C2) Computer vision and robotics

(C3) Computer graphics and human-computer interaction

(C4) Βioinformatics, medical informatics, and computational neuroscience

 

Appilcations

Applications can be submitted in two cycles, one during the fall semester and one during the spring semester, with enrollment taking place in the next academic semester. Application deadlines are:

 Cycle

Fall Semester

Spring Semester

Application deadline

October 31

March 31

Evaluation Results

December 15

May 31

Enrollment

Next (Spring) Semester

Next (Fall) Semester

Application Process

The application submission and the supporting documents is made ONLY electronically via the https://postgrad.cict.uoc.gr website in which the applicants will have to create a user account, process their application, upload their supporting documents and submit it definitively before the expiry of the deadline.

According to the Greek law 4957/2022, holders of academic degrees awarded by foreign Higher Education Institutions do not have to apply to National Academic Recognition Information Center (DOATAP) for the recognition of their degree, as a prerequisite to continue their studies at a higher level in a Greek Higher Education Institution. The University is responsible for the academic assessment of your degree/s.

For an application to be complete and to be considered for evaluation, applicants need to provide: 

  • List of courses attended by the applicant (Application Part 2)
  • Statement of Purpose with respect to the title saught  (PhD application form Part3)
  • Transcripts of study
  • Certified copies of degrees (If an application is accepted the applicant will be required to provide all original degrees and certificates before enrollment)
  • Copies of Certificates for the English Language
  • Copies or description of significant projects and reports
  • CV of the applicant
  • At least three reference letters (PhD Recommendation Letter form ). Recommendation letters need to be sent directly by References to the Graduate Secretariat at admissions@xxxxxxxxxx. Recommendation letters are confidential and are not disclosed by the Department to applicants before or after the application procedure.
  • Other supplementary information that can support the application.

The evaluation of all candidates, also, is based on the results of interviews set by the evaluation committee, as defined in the Postgraduate Studies Regulations. The secretary of the Program will send an email to the applicants with more information about the interviews.

For the Photo included in the application: You can attach type files: .png, .jpeg, maximum size: 2MB and dimensions: 200px x 200px

For the scanned documents and files only pdf files can be uploaded.

For more information, https://www.csd.uoc.gr/CSD/index.jsp?custom=phdadmissions&lang=en

Furthermore, for more information, please contact the Graduate Secretariat of the Department at: Graduate Office
Department of Computer Science
University of Crete
Voutes Campus, Heraklion, GR-70013, Greece
Tel: +302810393592
Email:
pgram@xxxxxxxxxx

 

Απο τη γραμματεία

Ε.Κοσμά

-- 
Postgraduate Secretariat
Computer Science Department
Voutes University Campus
Heraklion, Crete
GR-70013, Greece
tel: + 30 2810 393592, 393504
fax:+ 30 2810 393804
e-mail: pgram@xxxxxxxxxx
Url: http://www.csd.uoc.gr


ΛΙΣΤΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ.